Linda Strengell

Jag är legitimerad psykolog samt lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare, med specialkunnande inom relationsdynamik samt växelverkan. Jag är van att arbeta terapeutiskt med såväl barn, unga, enskilda vuxna, samt par och hela familjer. Jag arbetar lösningsfokuserat och enligt en integrativ referensram, starkt förankrad i KAT-teori. För mig är det således lika viktigt att förstå varifrån symtomen börjat och vilken deras funktion har varit, som att arbeta fram alternativa handlingsmönster -alltid i aktiv dialog med mina klienter.

Jag har inlett studier till integrativ psykoterapeut och kan ta emot skolningsklienter till ett förmånligare pris från 2023. Mottagning i Vasa (Hartmanhuset) eller distansbesök.

Kontaktuppgifter

Linda Strengell
E-post: linda (a) dialogus.fi

Tider kan också bokas via www.terveystalo.com, w/ Heltti – Mielenterveys tietoa, vertaistukea ja apua eller tidsbokning via | Mehiläinen (mehilainen.fi)